СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
28-09-2011, 09:14

 (голосів: 0)

Предмет: Менеджмент

      Перехід до ринкової супроводжується появою деяких видів діяльності, що мають для фін. менеджера підп-ва принципово новий характер. До них відноситься задача ефективного вкладання грошових засобів. В умовах централізовано планованої економіки на рівні звичайного підп-ва такого завдання практично не існувало. Причин було декілька.

      Передусім, ні юридичні, ні фізичні особи офіційно, як правило, не мали в наявності багато вільних грошових ресурсів. Грошові кошти підп-ва жорстко лімітувалися прямими і  непрямими методами. Так, готівка лімітувалася шляхом встановлення Держбанком максимального залишку грош. коштів, який міг знаходитися в касі в кінці робочого дня. Сума коштів на розрахунковому рахунку обмежувалась непрямими методами, головним чином, шляхом вилучення коштів до бюджету в кінці звітного періоду, а також шляхом введення доволі жорстких нормативів власних оборотних коштів.

     Ще одна причина полягає в тому, що практично єдиний шлях використання вільних грош. ресурсів була пов’язана з розміщенням їх під проценти в ощадному банку. Стабільність економічного розвитку, що виявилася, як тепер з’ясувалось, застоєм, гарантувала в цьому випадку не тільки збереження грош. ресурсів, але і їх невелике збільшення.

     За останні роки ситуація дещо змінилася.

     По-перше, були спрощені деякі обмеження, а саме нормування оборотних засобів, що автоматично виключило один з основних регуляторів величини фін. ресурсів на підп-ві.

     По-друге, кардинально змінився порядок вираховування фін. ресурсів і розподілу прибутку. З введенням нових форм власності у підприємств з’явилися вільні кошти.

     По-третє, відбулися принципово нові зміни в інвестиційній політиці. Перехід до ринку відкриває нові можливості: вкладання в комерційні банки, участь в різних ризикових проектах, придбання ЦП, нерухомості тощо. Розміщуючи капітал в одному з вибраних проектів, фінансовий менеджере планує не тільки з часом повернути вкладену суму, але і отримати бажаний економічних ефект.

     По-четверте, в умовах фінансової нестабільності, що характерна перехідному періоду і яка проявляється в стійких темпах інфляції і зниженні об’ємів виробництва, стало невигідним зберігати кошти навіть в державному банку. Більшість підприємств на досвіді усвідомили просту істину: в умовах інфляції грошові ресурси, як і інший вид активів, повинні обертатися і, по можливості, швидше.

     Таким чином, гроші приймають ще одну характеристику – часову цінність, яка розглядається в двох аспектах.

Перший пов’язаний з обезціненням грошей с плином часу. Уявимо, що підп-во має вільні грош. ресурси в розмірі 15 тис. грн., а інфляція, тобто обезцінення коштів, складає 20% в рік. Це означає, що вже в наступному році, якщо зберігати гроші “під подушкою”, вони зменшаться по своїй купівельній спроможності і складуть в цінах поточного дня лише 12,5 тис. грн.

      Другий аспект пов’язаний з обігом капіталу. Для розуміння розглянемо приклад.

      Приклад

      Підприємство має можливість прийняти участь в діловій операції, яка принесе доход в розмірі 10 тис. грн. по закінченні двох років. Пропонується вибрати варіант отримання доходів: або по 5 тис. грн. по закінченні кожного року, або отримання всієї суми в кінці дворічного періоду.

      Очевидно, що другий варіант явно невигідний в порівнянні з першим. Це тому, що сума, отримана в кінці першого року, може бути знову залучена до обороту і принести додатковий доход. На перший погляд все просто, але проблема вибору ускладнюється за умов, що в кінці першого року підп-во отримує 3 тис. грн., а в кінці другого – 5 тис. грн. В цьому випадку вже не очевидно, який варіант кращий.

      Проблема грошей і часу не нова. Існують моделі та алгоритми, що дозволяють орієнтуватися в реальній вартості майбутніх дивідендів з позиції поточного моменту часу.

      Основу концепції вартості грошей у часі складає наступний принцип: долар сьогодні коштує більше, ніж долар, який буде отриманий в майбутньому, наприклад через рік, так як він може бути інвестований, що в результаті принесе додатковий прибуток.

     Даний принцип породжує концепцію оцінки вартості грошей у часі. Суть концепції заключається в тому, що вартість грошей з плином часу  змінюється з врахуванням норми прибутковості на грошовому ринку і ринку ЦП. В якості норми прибутковості виступає норма позичкового процента або норма виплати дивідендів по звичайним і привілейованим акціям.

     Величина доходу, що отримується (величина процентів), визначається виходячи з величини вкладеного капіталу; строку, на який він надається в позику чи інвестується; розміру і виду процентної ставки (ставки доходності).

Переглянуто: 1866
Коментарів: 0

Коментарі:

Залишити коментар